People in close proximity

Yritykset tarvitsevat uusinta tietoa teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä kehittyäkseen. Elinkeinoelämän keskusliiton (2019) selvityksen mukaan digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat muita yrityksiä uusiutumiskykyisempiä ja kasvuhakuisempia ja suuntaavat todennäköisemmin kansainvälisille markkinoille. Koko kansantalouden edun mukaista on vauhdittaa pk-sektorin digiloikkaa ja siten luoda edellytyksiä tuottavammalle toiminnalle ja yritystoiminnan uudistumiselle.

Centria-ammattikorkeakoulu on tarttunut ”härkää sarvista” ja Ostrobothnia Digitalization Industry 4.0 (OboDigI 4.0) -nimisen hankkeen tavoite onkin auttaa alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä digitalisoituneen toimintaympäristön tuomissa haasteissa.

Lue koko juttu Centria Bulletinista