Obo-poster-end

Teollisuuden digitalisaation mahdollisuudet - Digitaliseringens möjligheter inom industrin
Päivämäärä / Datum: 14.10.2022
Klo. / Kl.: 8:45-11:30
Alere, Florence, Wolffintie 31, Vaasa / Alere, Florence, Wolffskavägen 31, Vasa

Ilmoittaudu 9.10. mennessä / Anmälningar senast 9.10.
Ilmoittaudu tästä / Anmäl dig här

Ohjelma / Program
8:45 Kahvia ja purtavaa / Kaffe och tilltugg
9:15 Tervetuloa, Joni Jämsä, CENTRIA
9:25 Teollisuusrobotiikan uudet mahdollisuudet ja yhteistyön muodot. Mika Billing, VAMK 
9:45 Robotisoitu puristinsolu - Simuloinnista tuotantoon, Case-esittely, Sami Elomaa, VAMK
10:00 Automating tasks using AI, Johan Westö, NOVIA
10:20 Tauko / Paus
10:30 Novias IoT demomiljöer, Hans Lindén, NOVIA
10:50 Tietoturva - Yleisimmät kyberuhat ja suojautumiskeinoja, Tom Tuunainen, CENTRIA 
11:10 SODI4.0 News, Sören Mattbäck, NOVIA
11:15 Keskustelua / Diskussion 
11:30 Tilaisuus päättyy / Seminariet tar slut

Kysymyksiä? Frågor?
joni.jamsa@centria.fi / soren.mattback@novia.fi / mika.billing@vamk.fi